Продуктите на APL притежават всички необходими сертификати и декларации за съответствие. Серията Acumullit SA отговаря на всички европейски стандарти за съответствие, тъй като се произвежда в Европа. Продуктите от серията Acumullit SA притежават сертификати ISO 9001 и ISO 22000